Gebruik van cookies op de website van Kozijnpunt Franchise B.V.

Op de websites en bij de onlinevoorzieningen en -diensten van Kozijnpunt Franchise B.V. kan gebruik worden gemaakt van cookies. Als gebruiker heb je cookies nodig om je surfgedrag op onze site(s) te personaliseren. Wij gebruiken cookies om te zien welke webpagina's mensen hebben bezocht en om te meten hoe effectief advertenties en zoekopdrachten zijn. Verder bieden cookies ons inzicht in het surfgedrag van gebruikers, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Je kunt cookies uitschakelen. Omdat we voor onze website(s) cookies gebruiken, kun je bepaalde onderdelen mogelijk niet meer gebruiken als je cookies uitschakelt.

Stand 1 juli 2017.