Offerte aanvragen

Vergunningsplichtig (ver)bouwen

Voor veel bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanvraag daarvoor horen uitgewerkte tekeningen en technische omschrijvingen. Zend ons die stukken per mail, fax of post toe. Geef duidelijk aan voor welke onderdelen je een prijsopgave wilt ontvangen.

Let op: wij vragen geen omgevingsvergunning voor je aan!


Niet-vergunningsplichtig verbouwen of renoveren

Voor sommige verbouw- en renovatieactiviteiten is geen vergunning nodig. Meet de te vervangen kozijnen, ramen of deuren globaal op, en maak foto's. Zend ons die stukken per mail, fax of post toe. Geef duidelijk aan voor welke onderdelen je een prijsopgave wilt ontvangen.

Let op: wij voeren geen vergunningcheck voor je uit!


Zelf monteren of laten monteren

Het goed monteren van kozijnen kan een behoorlijk uitdagende en tijdrovende klus zijn. Laat je de montage, het glaszetten en verdere afwerking liever aan professionals over? Dan kunnen we je ook daar mee helpen. Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden.


Afspraken maken en opdracht geven

In onze offerte en de bijbehorende tekeningen geven we je een zo compleet mogelijk beeld van wat we zullen leveren en uitvoeren, en wat dat kost. Zodra je ons opdracht wilt geven, nemen we de offerte met je door, zodat we samen zeker zijn dat alle uitgangspunten goed zijn. De afspraken leggen wij dan vast in een opdrachtbevestiging, en plannen de uitvoering voor je in.

Wel of geen vergunning nodig?

Op de website www.omgevingsloketonline.nl kun je checken of een vergunning noodzakelijk is voor je plannen. Als een vergunning nodig is, dan kun je je aanvraag daar ook indienen. Omgevingsloket Online is een website van de Rijksoverheid. Je aanvraag wordt doorgestuurd en behandeld door de Omgevingsdienst van de gemeente waar de bouw, verbouw of renovatie zal plaatsvinden.